Referat 14/10-2014

                                  RADIO RA S      

                                                                                                      HØJNÆSVEJ 63 

                                                                                                      2610 Rødovre 

                                                                                                      36 75 75 22     

                                                                                                      info@dofvestegnen.dk 

 

14.10.2013                       

Referat

Pkt. 1                  Valg af dirigent: John Simonsen

Pkt. 2                  Velkommen og valg af referent: Morten Gabriel Pedersen

Pkt. 3                  Forelæggelse og vedtagelse af de nye vedtægter: Godkendt

Pkt. 4                  Fastsættelse af kontingent.  : o kr.

Pkt. 5                  Fremtidig virksomhed: Kort og godt om visioner i Radio RAS

Pkt. 6                 Valg af bestyrelse: Ruth Grenaa Andersen

                                                               Renè Larsen

                                                               John Simonsen

Pkt. 7                 Valg af formand: John Simonsen

                                                          

Pkt. 8                 Valg af revisor : Ole Mathiesen

 

Vedlagt vedtægter for Radio RAS til den stiftende generalforsamling.

Indkaldelse er sat på Radio Ras hjemmeside samt www.dofvestegnen.dk

Referent: Morten Gabriel Pedersen

Formand John Simonsen

 

RADIO RAS Rødovre varetager samlede interesser inden for den folkeoplysende virksomhed i Rødovre. Radio RAS er en selvstændig forening med reference til RAS- Rødovre Aftenskolers Samråd i alle spørgsmål af fælles interesse. RAS er godkendt af Rødovre kommune og medlem af